Řád svatého Lazara Jeruzalémského – české velkopřevorství

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, který působil od 12. století. Jeho hlavním posláním je ochrana víry a pomoc všem potřebným, především nemocným, vězněným, pronásledovaným nebo zajatcům. Při naplňování těchto charitativních úkolů řád spolupracuje také s křesťany ostatních vyznání a se všemi lidmi dobré vůle.

České velkopřevorství řádu působí v českých zemích od r. 1937 díky osobní iniciativě Karla VI. knížete Schwarzenberga, prvního velkopřevora, a několika dalších aktivních příslušníků české šlechty. V době nacistické okupace i za komunistické diktatury byla činnost velkopřevorství zásadním způsobem ztížena. Představení a členové řádu byli vězněni i popravováni, mnozí museli odejít do exilu a pracovali pro řád v zahraničí.  V českých zemích mohlo české velkopřevorství plně obnovit své působení až po listopadu 1989 – znovuustavující generální kapitula se konala v roce 1990. Po Karlu Schwarzenbergovi (zemřel v roce 1986) se dalšími velkopřevory stali Radslav hrabě Kinský a Václav hrabě Bořek-Dohalský. Od roku 2004 je českým velkopřevorem Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. V roce 2010 byl zvolen také 50. velmistrem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Řádové dílo Českého velkopřevorství se zaměřuje především na pomoc nemocným, strádajícím a jinak potřebným lidem:

  • České velkopřevorství řádu dlouhodobě pomáhá Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech s rozšířením volnočasových a socioterapeutických programů pro pacienty (Čtení v Opařanech – herci čtou dětem, keramické dílny, hipoterapie).
  • Řád provozuje „Poradnu sv. Apolináře“ – bezplatné právní poradenství pro pacienty kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se léčí ze závislosti.
  • Řád zřídil a propaguje dárcovské SMS na podporu Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání při FN v Motole.
  • Na Moravě lazariáni spolupracují s neziskovou organizací Korunka Luhačovice, která pomáhá nemocným a handicapovaným dětem ze Zlínského kraje.
  • Na základě memoranda z roku 2012 spolupracuje řád s Armádou České republiky při humanitárních akcích českých zahraničních misí.

 

Více informací najdete na www.oslj.cz.