Řád svatého Lazara Jeruzalémského – české velkopřevorství

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, který působil od 12. století. Jeho hlavním posláním je ochrana víry a pomoc všem potřebným, především nemocným, vězněným, pronásledovaným nebo zajatcům. Při naplňování těchto charitativních úkolů řád spolupracuje také s křesťany ostatních vyznání a se všemi lidmi dobré vůle.

České velkopřevorství řádu působí v českých zemích od r. 1937 díky osobní iniciativě Karla VI. knížete Schwarzenberga, prvního velkopřevora, a několika dalších aktivních příslušníků české šlechty. V době nacistické okupace i za komunistické diktatury byla činnost velkopřevorství zásadním způsobem ztížena. Představení a členové řádu byli vězněni i popravováni, mnozí museli odejít do exilu a pracovali pro řád v zahraničí.  V českých zemích mohlo české velkopřevorství plně obnovit své působení až po listopadu 1989 – znovuustavující generální kapitula se konala v roce 1990. Po Karlu Schwarzenbergovi (zemřel v roce 1986) se dalšími velkopřevory stali Radslav hrabě Kinský a Václav hrabě Bořek-Dohalský. Od roku 2004 je českým velkopřevorem Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. V roce 2010 byl zvolen také 50. velmistrem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

České velkopřevorství je soukromým sdružením křesťanů dle kánonu 322 Kodexu kanonického práva. Jeho zřizovatelem je Česká biskupská konference, která schválila statut řádu svým dekretem vydaným 1. června 2012. Řád je součástí římskokatolické církve, registrované v České republice podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Řádové dílo  českého velkopřevorství se zaměřuje především na pomoc nemocným, strádajícím a jinak potřebným lidem:

  • České velkopřevorství řádu dlouhodobě pomáhá Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech s rozšířením volnočasových a socioterapeutických programů pro pacienty (Čtení v Opařanech – herci čtou dětem, keramické dílny, hipoterapie).
  • Řád provozuje „Poradnu sv. Apolináře“ – bezplatné právní poradenství pro pacienty kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se léčí ze závislosti.
  • Řád zřídil a propaguje dárcovské SMS na podporu Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání při FN v Motole.
  • Na Moravě lazariáni spolupracují s neziskovou organizací Korunka Luhačovice, která pomáhá nemocným a handicapovaným dětem ze Zlínského kraje.
  • Na základě memoranda z roku 2012 spolupracuje řád s Armádou České republiky při humanitárních akcích českých zahraničních misí.

 

Více informací najdete na www.oslj.cz.