Mše svaté

  • Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00.
  • Pobožnost křížové cesty se koná v postním období každé úterý přede mší svatou od 16.20. 
  • Kromě bohoslužeb je kostel přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
  • V sobotu 22. 12. 2018 proběhlo v kostele přátelské adventní setkání s roráty a odborným výkladem o kostele. Více na řádovém webu www.oslj.cz.