Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

Římskokatolický kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána stojí ve střední části Nerudovy ulice na Malé Straně v Praze. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást staršího kláštera řádu theatinů (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum),  nazývaných také kajetáni, proto se kostelu často říkalo „U Kajetánů“ nebo „sv. Kajetána“.  Kostel je jednolodní s půdorysem ve tvaru kříže. Uprostřed křížení je umístěna kupole. Kostel nemá věž, zvon je zavěšen v sanktusové věžičce. více…

Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, který působil od 12. století. Jeho hlavním posláním je ochrana víry a pomoc všem potřebným, především nemocným, vězněným, pronásledovaným nebo zajatcům. Při naplňování těchto charitativních úkolů řád spolupracuje také s křesťany ostatních vyznání a se všemi lidmi dobré vůle. více…

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris), jejíž členové jsou nazýváni redemptoristé, je katolická řeholní kongregace, jejímž posláním je následovat Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti. Hlavní aktivitou redemptoristů je péče o poutní místa (v Čechách má zvláštní místo Svatá Hora u Příbrami) a exerciční domy. Redemptoristé se také věnují pořádání duchovních cvičení. více…