Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris), jejíž členové jsou nazýváni redemptoristé, je katolická řeholní kongregace, jejímž posláním je následovat Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti. Hlavní aktivitou redemptoristů je péče o poutní místa (v Čechách má zvláštní místo Svatá Hora u Příbrami) a exerciční domy. Redemptoristé se také věnují pořádání duchovních cvičení.

Kongregaci založil v roce 1732 sv. Alfons z Liguori, roku 1749 papež Benedikt XIV. potvrdil řeholi institutu, která platila až do 2. vatikánského koncilu. Roku 1785 vstupují k redemptoristům první cizinci, Klement Maria Hofbauer a Tadeáš Hýbl, kteří zakládají první dům kongregace v rakouské monarchii. Vládnoucí Josef II. však vzápětí kláštery ruší, proto další dům vzniká ve Varšavě. Odtud Klement Maria Hofbauer založil další domy v Německu, Švýcarsku a v Bavorsku. V následujících letech dochází k velkému rozvoji kongregace na ostatních kontinentech, ke kterému přispěl zvláště generální vikář redemptoristů za Alpami, P. Josef Amand Passerat. Významným zástupcem redemptoristů byl také misionář a později čtvrtý philadelphský biskup, prachatický rodák sv. Jan Nepomuk Neumann. Dnes redemptoristé působí v 78 zemích světa.

Na českém území kongregace působí od roku 1855, samostatná česká provincie vznikla v roce 1901 a v dobách největší slávy měla téměř 300 členů. Jejich první dům je založen v Koclířově u Svitav. Pražská provincie kongregace byla založena roku 1901. Z této provincie byly postupně založeny provincie Varšava a viceprovincie Karlovy Vary, Bratislava a Michalovce. Před 2. světovou válkou pražská provincie patřila s téměř 300 členy mezi nejsilnější na světě.

Ve 20. století byli redemptoristé vystaveni pronásledování – nejprve ve Španělsku a Mexiku, za 2. světové války v Polsku, později též v Sovětském svazu, v Československu, na Kubě a ve Vietnamu. Z tohoto období pochází několik redemptoristických mučedníků – mezi nimi kněz Metoděj Dominik Trčka, který zemřel v roce 1959 ve věznici v Leopoldově na zápal plic, v důsledku krutého zacházení, mučení a odepření potřebné léčby. Další dva význační členové kongregace – P. Ivan Mastiliak a P. Jan Blesík – byli roku 1950 komunisty zatčeni a při monstrprocesu se členy řádů odsouzeni k mnohaletému žaláři. Kvůli pronásledování církve a zákazu společného života v klášterech kongregace zestárla – v roce 1989 měla ještě asi 120 členů, v listopadu 2009 čítala necelých 20 redemptoristů,  soustředěných zejména při Svaté Hoře a ve Frýdku.  V Králíkách založila kongregace komunitu věnující se lidovým misiím, která se v roce 2007 přesunula do Tasovic na Znojemsku, rodiště  sv. Klement Maria Hofbauera.

V roce 2017 na I. kapitule slovenských a českých redemptoristů západního obřadu vznikla fúzí provincie Praha a viceprovincie Bratislava  nová provincie Bratislava – Praha. Provinciálem byl zvolen P. Václav Hypius se sídlem v Bratislavě. Za jeho vikáře a prvního rádce byl zvolený P. František Boldy.

Zdroj: Wikipedie a www.svata-hora.cz

Oficiální stránka kongregace – www.cssr.cz.