Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

Ve výroční den jeho popravy byla v našem hlavním řádovém kostele Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze slavena zádušní mše svatá za francouzského krále a 42. velmistra Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Jeho královskou Výsost Ludvíka XVI. Více informací zde

Ve čtvrtek 7. ledna byla v hlavním řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze slavena mše svatá ke cti sv. Basila Velikého, patrona řádu, kterou již tradičně začíná nový řádový rok Českého velkopřevorství. Více informací zde

Ve čtvrtek 17. prosince byla v našem řádovém kostele Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána sloužena slavná mše svatá ze slavnosti sv. Lazara Jeruzalémského, hlavního patrona našeho řádu. Hlavním celebrantem byla J.M. Michael Pojezdný, O.Praem, emeritní opat strahovský. Více informací zde

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – Více informací zde

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V současné době se nekonají v kostele žádné koncerty.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.