Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí návštěvníci kostela,

všechny mše svaté se konají s povolením velmistra řádu. Přejeme a vyprošujeme požehnané období Adventu.

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

 

Dne 29. září 2020 jsme v našem kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána oslavili 303. výročí jeho posvěcení. Více informací zde

V úterý 25. srpna 2020 v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána byla, historicky poprvé, slavena božská liturgie sv. Jana Zlatoústého u příležitosti 110. výročí kněžského svěcení bl. Metoděje Dominika Trčky, který svoji primiční mši svatou slavil právě v našem kostele. Více informací zde

V neděli 2. srpna jsme v našem řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, oslavili svátek sv. Alfonse Maria de Liguori, zakladatele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Hlavním celebrantem byl P. Piotr Nowicki, C.Ss.R. ze Svaté Hory, který pronesl i slavnostní kázání. Více informací zde

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – více informací zde

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V současné době se nekonají v kostele žádné koncerty.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.