Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

11. 2. 2020, na památku Panny Marie Lurdské, byla v kostele sloužena mše svatá, celebrovaná J. M. Mons. Hladíkem, O.Cr. Po mši svaté následoval světelný průvod, který za zpěvu třikrát obešel interiér kostela. Po průvodu Mons. Hladík pronesl modlitbu před milostným obrazem Panny Marie. – více informací zde

 

V úterý 17. 12. 2019 byla sloužena mše svatá ku cti svatého Lazara, hlavního patrona Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši svatou celebroval J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem., opat strahovský. Mše svatá byla obětována za II. českého velkopřevora Radslava hraběte Kinského a za celý rod Kinských. 

 

7. 12. 2019 proběhl první z adventních koncertů, které pořádá České velkopřevorství OSLJ. Ve svém pořadu ČESKÉ VÁNOCE vystoupila taneční a hudební skupina RUSTICA. více informací zde.

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V prosinci se v kostele sv. Kajetána konají koncerty adventní a vánoční hudby. V podání hudební skupiny RUSTICA, pěveckého souboru HOUFtet a romských mladých talentů za doprovodu IVAN HERÁK ORCHESTRA.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.