Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně byl v letech 2019-2021 řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

 

Nové číslo řádového bulletinu Reunion informuje především o situaci v Českém velkopřevorství. Doporučujeme k přečtení nejenom členům řádu, ale i všem příznivcům, modlitebníkům a širší veřejnosti, kteří se zajímají o dění v řádu a o důvody odebrání statutu soukromého sdružení křesťanů Českému velkopřevorství, jakožto i o zrušení pronájmu kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána ČVP.

J.Ex. Velmistr za tímto účelem rovněž zveřejňuje dokument, který objasňuje vývoj událostí v posledních dvou letech, nejen v kostele sv. Kajetána, ale jasně popisuje dění v Českém velkopřevorství. Dokument byl adresován J. Em. panu kardinálovi a členům ČBK. Zůstal bez písemné odpovědi. Ke stažení zde


 

V neděli 18. července 2021 jsme oslavili řádovou slavnost Panny Marie Karmelské. Za hojné účasti věřících a několika duchovních, se slavnou mší svatou řád sv. Lazara Jeruzalémského symbolicky rozloučil s kostelem Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, z něhož je od 1. srpna Arcibiskupstvím pražským a Kongregací redemptoristů vyhnán.
Mše svatá, kterou sloužil P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem, ECLJ, byla sloužena na poděkování Bohu za požehnanou dobu působení našeho řádu v tomto kostele, a též za milostiplná léta platnosti papežského dokumentu Summorum pontificum. Po povzbuzujícím kázání, ve kterém P. Zachariáš zdůraznil, že „naši víru nám nemůže nikdo vzít ani zakázat!“ a to, že „přichází čas zkoušek naší víry, ale pokud z něj naše víra vyjde čistší, silnější a upřímnější, tak Pán Bůh zaplať za něj!“, následovala zpívaná mše svatá, po ní procesí, mariánská pobožnost s litaniemi k Panně Marii Karmelské, výstav nejsvětější Svátosti oltářní, Te Deum a svátostné požehnání. Po mši svaté následovalo agapé a milé setkání s věřícími v sakristii kostela.
Mši svatou hudebně doprovodila SvatoLudmilská schola a hostující trubači. Jim i všem ostatním patří velké Pán Bůh zaplať nejen za organizaci a provedení této mše svaté, ale celkově za dlouhodobou pomoc, podporu a spolupráci v posledních dvou letech.
I přes současný útlak, nekřesťanskou zlobu a intriky některých jedinců je řád plně odhodlán pokračovat v započatém díle, v zachovávání řádového odkazu, dědictví našich předků, důstojné liturgii v tradičním římském ritu a v předávání pravé neměnné katolické víry. Můžeme být vyhnáni, pomluveni, ale nenecháme se umlčet či vzít si naši hrdost, víru a rytířské ideály. Svatí mučedníci se nikdy nezřekli Krista, stejně tak se ani my nikdy nevzdáme! Náš řád přežil již téměř tisíc let, s pomocí Boží a přímluvou Matky Boží Panny Marie a sv. Lazara překonáme i tuto nelehkou dobu. Fotogalerie zde
Atavis et Armis!

V neděli 27. června 2021 byla v našem řádovém kostele slavena poutní slavnost Panny Marie Matky Ustavičné pomoci – patronky kostela. Více informací zde

V neděli 13. června 2021 jsme si v řadovém kostele připomněli 289. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie na Svatém Hoře u Příbrami. Více informací zde

V sobotu 15. května 2021 jsme se připojili k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Více informací zde

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – Více informací zde


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.