Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí návštěvníci kostela, 

z důvodu karanténních nařízení vlády ČR jsou v kostele do odvolání zrušeny všechny bohoslužby, mše svaté i benefiční akce spojené s řádovou činností. 

Buďte však ujištěni, že naši řádoví kněží na vás budou pamatovat během soukromých mší svatých i osobních modliteb. 

Taktéž vás bratrsky zveme ke společné modlitbě naší řádové kající pobožnosti v dobách nakažlivých nemocí, prostřednictvím které můžeme zůstat spojeni v Kristu i z našich domovů. Pobožnost naleznete pod tímto sdělením.

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – více informací zde

 

V průběhu postní doby se budou konat pravidelné pobožnosti křížové cesty vždy v úterý od 16:15 hodin. Od 17 hodin bude sloužena mše svatá. První pobožnost křížové cesta povede 3. 3. 2020 P. Mgr. Zachariáš Tomáš Kristek, O. Praem.

19. března 2020 bude od 17 hodin sloužena slavná mše svatá podle misálu z roku 1962 (v tzv. mimořádné formě římského ritu). Mši svaté bude předcházet modlitba posvátného růžence v 16.30.

 

11. 2. 2020, na památku Panny Marie Lurdské, byla v kostele sloužena mše svatá, celebrovaná J. M. Mons. Hladíkem, O.Cr. Po mši svaté následoval světelný průvod, který za zpěvu třikrát obešel interiér kostela. Po průvodu Mons. Hladík pronesl modlitbu před milostným obrazem Panny Marie. – více informací zde

 

V úterý 17. 12. 2019 byla sloužena mše svatá ku cti svatého Lazara, hlavního patrona Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši svatou celebroval J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem., opat strahovský. Mše svatá byla obětována za II. českého velkopřevora Radslava hraběte Kinského a za celý rod Kinských. 

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V prosinci se v kostele sv. Kajetána konají koncerty adventní a vánoční hudby. V podání hudební skupiny RUSTICA, pěveckého souboru HOUFtet a romských mladých talentů za doprovodu IVAN HERÁK ORCHESTRA.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.