Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

 

V neděli 13. června jsme si v řadovém kostele připomněli 289. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie na Svatém Hoře u Příbrami. Více informací zde

V sobotu 15. května jsme se připojili k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Více informací zde

V rámci cyklu Kostelní slavnosti, který si klade za cíl představovat širší veřejnosti málo známé pražské kostely, proběhl pod záštitou Městské části Praha 1 za přítomnosti starosty Petra Hejmy a místostarosty pro kulturu Petra Burgra on-line koncert Ave Maris Stella sopranistky Markéty Fassati, violistky Zuzany Petřinové a varhaníka Jiřího Kopečného. Více informací zde

 

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – Více informací zde

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V současné době se nekonají v kostele žádné koncerty.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.