Aktuality z kostela sv. Kajetána

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně je řádovým kostelem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

 

Nejnovější události:

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí návštěvníci kostela,

pandemie koronaviru a karanténní opatření, které nařídila Vláda ČR, uzavřely dveře našeho kostela široké veřejnosti. Ani v této době však neustaly mše svaté a modlitby našich kněží za nemocné, trpící i vás všechny, kteří jste prosili o přímluvu na vaše úmysly. Po mnoha letech se v Kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána konaly také velikonoční obřady. Za tuto milost jsme nesmírně vděční.

Díky zmírnění karanténních opatření je kostel nyní opět otevřen! Mše svaté se konají pravidelně každé úterý od 17 hodin. Mši svaté předchází modlitba posvátného růžence od 16.30 hodin.

Po celý květen budou složeny májové pobožnosti. Po mši svaté, v neděli, ve středu a v pátek od 18 hodin.

16. května 2020, na svátek sv. Jana Nepomuckého, bude od 17 hodin sloužena slavná mše svatá podle římského misálu z roku 1962.

 

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

 

MODLITBY KAJÍCÍ POBOŽNOSTI V DOBÁCH NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ – více informací zde

 

 

Bohoslužby
Mše svaté se konají vždy v úterý od 17.00. 


Koncerty
V současné době se nekonají v kostele žádné koncerty.
Více informací zde.


Prohlídka kostela
Kostel je přístupný v úterý od 13.00 do 16.20 a v pátek od 13.00 do 17.00.
Skupinové prohlídky je možno dojednat prostřednictvím e-mailu svatykajetan@svatykajetan.cz.
Více informací zde.


Více informací o dějinách kostela, Řádu sv. Lazara a redemptoristech najdete zde.